firmowe

UBEZPIECZENIA FIRM

Posiadasz własną firmę i jesteś człowiekiem sukcesu, dlatego wiesz jak bardzo ważne jest bezpieczeństwo Twojej firmy. Masz świadomość, że prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z możliwością wyrządzenia szkód osobowych lub rzeczowych, wynikających z szeroko rozumianej odpowiedzialności cywilnej. Finansowe skutki tego typu zdarzeń mogą oznaczać dla Twojej firmy ogromne koszty, być może nawet przewyższające osiągane dochody. Posiadając polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zapewniasz finansowe bezpieczeństwo swojego przedsiębiorstwa. Specjalnie dla zaspokojenia potrzeb Twojej firmy oferujemy ubezpieczenie, zapewniające optymalną ochronę majątku oraz dające zabezpieczenie w sytuacji zaistnienia szkód wynikających z tytułu prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.

Jedną z podstawowych form zabezpieczenia działalności przedsiębiorstwa jest ubezpieczenie majątku. Przedmiotem ubezpieczenia może być szeroko pojęte mienie przedsiębiorcy - od budynków, maszyn i wyposażenia firmy, po środki obrotowe i gotówkę. Zakres ochrony jest dopasowany do indywidualnych potrzeb.
Kompleksowe ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - "All risks"